TEXCO

 

 

 

 Texco (TEXtiles et COuvertures) houdt zich bezig met het vervaardigen van dekens.

 

De grondstoffen worden verzameld in een ruimte. Ze bestaan uit afval van allerlei soorten weefsels, afkomstig uit Filtisaf, uitgerafelde stof geïmporteerd uit Europa - vooral uit België - , jute en zakken. Deze grondstoffen worden naar de salle d'effilochage gebracht om ze uit te rafelen.

 

Het voorbereiden van de mengeling gebeurt door een machine, ventilator genoemd, die alle grondstoffen opzuigt. De mengeling gaat vervolgens door leiding naar de salle des batteurs.

 

In de salle des batteurs werken 2 machines die de mengeling verfijnen en zuiveren om tot een enkele kleur te komen. De mengeling wordt vervolgens door een tweede ventilator opgezogen die de stoffen naar de brisoire brengt om de slechte elementen uit de mengeling te verwijderen.

 

Van de brisoire gaat de stof naar de kaarderij waar drie kaard-machines draad produceren. Deze draad gaat naar de 7 chapons die de draad sterker maken.

 


Twintig weefgetouwen maken vervolgens de dekens. In een volgende zaal, de salle de lainage, worden de dekens gladder gemaakt door 2 wolmachines.

 


Tot slot worden de producten in de afwerkingszaal bewerkt met een snijmachine, een machine om randen te maken, 2 plooimachines en een pers voor de verpakking.

 

 

   

 

Texco (Textiles et Couvertures)  s'occupe de la confection des couvertures .

 

Des matières premières sont emmagasinées dans une pièce. Elles se composent des déchets de  tissu  de toute sorte  provenant  de la Filtisaf, des effilochés importés de l'Europe, notamment de la Belgique, des jutes et des sacs. Elles sont acheminées dans la salle d'effilochage pour obtenir des effilochés.

 

La préparation du mélange est faite par une machine appelée ventilateur qui aspire toutes sortes de matières premières. Le mélange se dirige  ensuite vers la salle des batteurs au moyen d'une conduite.

 

Dans la salle des batteurs  fonctionnent deux machines pour broyer et purifier le mélange  afin d'arriver à une couleur unique. ce mélange est ensuite aspiré par un deuxième ventilateur qui amène  les matières  au brisoire en vue d'éliminer les mauvais éléments du mélange.

 

Le brisoire achemine le produit à la carderie  où  trois  machines cardes produisent des mèches de fil. Celles-ci passeront aux chapons au nombre de sept qui rendront le fil plus résistant.

 

Vingt métiers à tisser interviendront à leur tour pour faire sortir la couverture. Dans une deuxième salle appelée salle de lainage on rend la couverture plus lisse grâce à deux machines laineuses.

 

Enfin dans la salle de finissage on s'occupe  du produit fini au moyen d'un coupeur, de deux ourleurs, de deux plieurs et d'une machine presse servant à l'emballage.