1/4/1956

De heer en mevrouw Rijsselaere, Chantal Lippens, ? Lava, Léonard De Baets, Marijke Schellekens, Jenny De Schutter
vooraan: Linda De Nijs