Historiek - Historique

 

1947

Om te vergroten, klik op de foto's. De tekst kunt u lezen onder de vergrote foto's.
Pour agrandir, cliquez sur les photos. Souvent il y a un texte sous la photo agrandie.

 

De werf, de eerste stenen... - Le chantier, les premières pierres...

 

De eerste funderingen - Les premières fondations

 


De eerste muren worden opgetrokken

De eerste bekistingen
Les premiers coffrages

 

 

 

   
Er komt schot in...

 

 

 

 

1947 - De opbouw van de fabriek - Le montage de l'usine

Zicht naar het atelier.

Vue de l'atelier.

Het geraamte van het eerste magazijn staat recht, het dient voorlopig als atelier.
La structure du 1er magasin, servant provisoirement d'atelier.

 

Zicht naar de weverij.

Vue du tissage.

Zicht naar de spinnerij.

Vue de la filature.

 

Léon T'hooft, Léonard De Baets en Alfred Dapsens tussen de batteurs voorlopig opgesteld voor de magazijnen.

Léon T'hooft, Léonard De Baets en Alfred Dapsens entre les batteurs provisoirement établis devant les magasins.

Léonard De Baets, Arthur Van Laer en Léon T'hooft tussen de batteurs voorlopig opgesteld voor de magazijnen.

Léonard De Baets, Arthur Van Laer en Léon T'hooft entre les batteurs provisoirement établis devant les magasins.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carderies

05/09/1947

05/09/1947

 

Salle des batteurs

25/08/1947 05/09/1947 05/09/1947
23/09/1947 17/10/1947 17/10/1947

17/10/1947    31/10/1947   07/11/1947

07/11/1947   07/11/1947     14/11/1947
14/11/1947 15/11/1947 01/12/1947
 
01/12/1947 01/12/1947  

 

Filature
Spinnerij

17/10/1947 17/10/1947 31/10/1947

31/10/1947 15/11/1947 01/12/1947

 

Pré-tissage et tissage
Weverij

15/11/1947 01/12/1947 01/12/1947
23/09/1947 17/10/1947 01/12/1947

 

Atelier

17/10/1947 07/11/1947 01/12/1947

23/09/1947 15/11/1947 01/12/1947

 

Construction du camp des "indigènes"
Bouw van het verblijfkamp van de inlanders

19/10/1947 18/11/1947 20/11/1947
20/11/1947 18/11/1947 20/11/1947

 

Construction maisons jumelées

Algemeen

17/10/1947 20/09/1947 30/09/1947

 

Maison C1

23/09/1947 30/09/1947 17/10/1947
17/10/1947 31/10/1947 31/10/1947
17/11/1947 01/12/1947 01/12/1947

 

Maison C2

20/09/1947 30/09/1947 20/09/1947
23/09/1947 23/09/1947 17/10/1947
31/10/1947 31/10/1947 31/10/1947
15/11/1947 01/12/1947 01/12/1947

 

Het materiaal is aangekomen uit Amerika... maar in welke staat...
Arrivée du matériel en provenance d'Amérique... mais dans quel état...

 

Dan werd het materiaal vervoerd over de Lukuga


Eerst was er de oversteek met een "bak".
Pour faire traverser le Lukuga il y a d'abord le "bac".


Voorlopige brug over de Lukuga voor de aanvoer van materialen.
Pont provisoire sur la Lukuga pour l'apport des matériaux.