- Uit Kerk en Leven van de parochie Sint-Paulus -

Op dinsdag 9 december stierf mevrouw Augusta De Clercq, de weduwe van de heer Lťonard De Baets. Lange tijd woonde ze aan de Leopold II-laan 169. Dikwijls werd ze tijdelijk opgenomen in zorgcentra maar werd telkens teruggefloten omdat 'ze nog veel te goed was'! Inderdaad, ondanks haar hoge leeftijd (ze was toen 93 jaar oud) was ze toen nog in goede gezondheid en was haar geest helder. Van de leden van onze parochiale werkgroep 'rouwverwerking' kreeg ze menig bezoek. Uiteindelijk vond ze toch onderdak in het zorgcentrum aan de Molenaarstraat. Mevrouw Augusta groeide op als enig meisje tussen drie jongens, maar ze stond haar mannetje. Reeds als kind stak ze tegenover haar meesters en juffrouwen haar mening niet onder stoelen noch banken. Ze werd leidster bij de welpen en haar jonge kereltjes vonden haar een toffe akela. Amper getrouwd en moeder van een dochter en een zoon, vertrok ze met haar echtgenoot naar Congo. Het werd een helse tocht doorheen Angola tot in het verre Katanga; haar man en haar zoon werden er levensgevaarlijk ziek, maar ze hield het gezin recht en sloeg zich doorheen alle moeilijkheden. Terug in BelgiŽ (1958) leed ze onder de lange afwezigheden van haar geliefde man die voor zijn werk regelmatig naar onze vroegere kolonie terug moest. Mevrouw De Baets had een enorme bibliotheek; ze was op de hoogte van alle actualiteiten en was erg kritisch tegenover de vrouwonvriendelijke katholieke kerk. Zij hield van het leven, van de mooie menselijke gevoelens, van de vrouwelijke sterkte en tederheid en zij vond dat dit in de kerk te weinig plaats kreeg. Toch groeide in haar, bij het naderen van de ouderdom, een gevoel van vrede en verzoening. Ze was gelukkig in het zorgcentrum en waardeerde er haar medebewoners en verzorgers. Ze stierf er op de gezegende leeftijd van 95 jaar.